ABOUT US

Tatry Polish Folk Song & Dance Ensemble

The Tatry Polish Folk Song and Dance Ensemble, founded in 1980 in Oshawa, continues its activity for almost 40 years. We are one of the oldest groups
of this type and with Polish roots in Canada. We share our culture, folklore and traditions here in Durham Region,GTA and beyond. We contribute to,
and support the image of multicultural Canada.

Our calling card and offer of help is singing and dancing. We support charities, nursing homes, churches by dancing, singing and bringing smile to others. We have extensive inventory with traditional Polish folklore costumes. We practice dance each week to share it with you several times a year.

Our activities reach many provinces in Canada, as well as the USA, Poland, Brazil, Taiwan, Peru and many other countries, where we present our culture
at concerts among other dance groups. We are a non-profit organization operating at the church of Saint Hedwig’s in Oshawa. Thanks to the continuous support of parents of our dancers, various organizations and sponsors, we obtain funds for the continuation of our activities and many helpful hands to work within the group.

It is worth mentioning that the founder of the Tatry team was Fr. Józef Calik, who used to play instruments in a music band accompanying our dancers.
40 years of activity allowed the Tatry to become a multi-generational group. Children who were once members of the group are now parents who ensure that their own children continue to maintain the culture and folklore here in Canada. We believe that by sharing our cultural treasures, we bring unique value to local communities as well as to the places we visit. We are happy to show our culture and skills where they have not been seen yet.

________________________________________________________ 

Polski Zespół Pieśni i Tańca Tatry, założony w 1980 roku w Oshawie, kontynuuje swoją działalność przez prawie 40 lat. Jesteśmy jedną z najstarszych grup tego typu i o polskich korzeniach w Kanadzie. Dzielimy się naszą kulturą, folklorem i tradycjami tutaj w Durham Region, GTA i poza. Przyczyniamy się do, 
i wspieramy wizerunek wielokulturowej Kanady.

Naszą wizytówką i ofertą pomocy jest śpiew i taniec. Wspieramy występami instytucje charytatywne, domy opieki społecznej, kościoły i miejsca, w których muzyka i uśmiech pomagają innym. Mamy bogate zaplecze z tradycyjnymi strojami folklorystycznymi. Praktykujemy taniec każdego tygodnia, aby kilka razy w roku podzielić się tym co mamy z Wami.

Nasza działalność sięga wielu prowincji w Kanadzie, a także USA, Polski, Brazylii, Tajwanu, Peru i wielu innych krajów, gdzie prezentujemy naszą kulturę
na koncertach pośród innych grup tanecznych. Jesteśmy organizacją non-profit działającą przy kościele Św. Jadwigi w Oshawie. Dzięki ciągłemu wsparciu rodziców naszych tancerzy, polskich organizacji i sponsorów pozyskujemy środki na kontynuację działalności oraz wiele pomocnych rąk do pracy.

Warto wspomnieć, że założycielem zespołu Tatry był ks. Józef Calik, który swego czasu przygrywał na instrumentach w zespole muzycznym akompaniują-cym naszym tancerzom. 40 lat działalności pozwoliło aby Tatry stały się zespołem wielopokoleniowym. Dzieci, które niegdyś były członkami grupy, są obecnie rodzicami, którzy dopilnowują aby ich własne dzieci kontynuowały podtrzymanie kultury i folkloru tutaj w Kanadzie. Wierzymy, że poprzez  dzielenie się naszymi skarbami kultury wnosimy unikatową wartość do lokalnych społeczności, jak również do miejsc, które odwiedzamy. Chętnie pokażemy naszą kulturę i umiejętności tam, gdzie jeszcze ich nie widziano.